ติดต่อสอบถาม

ไร่จันทร์แรม รีสอร์ท
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

อยู่ริมเส้นทางสาย 2196 เลขที่ 152 หมู่ 8 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์, 67270

โทร. 056728050
โทรสาร. 056728207